Уважаеми членове, чрез този формуляр можете да направите предложение до органите на ПП “Движение Да България“ за подобряване и промяна в публична политика и/или за разрешаване на проблем с обществено значение.

Предложението ще бъде прегледано и обсъдено от Изпълнителния съвет на Движението. Ще получите обратна връзка в рамките на две седмици.

След като бъдат формирани дискусионните платформи по отделни политики на Движението предложенията ще бъдат изпращани и до Координаторите на платформите.

Формулярът дава възможност на всеки наш член да се включи в процеса по създаване на политиките на Движението и да влияе върху формирането им.

Предоставянето на предложения за промяна в публични политики дава ценна информация за национални и локални проблеми, които ПП “Движение Да България“, нейните кандидати и структури по места могат да адресират в своите кампании и да се застъпват за промяната на всички нива.

    Информация за контакт


    Информация за предложението

    Национален проблемМестен проблем

    Съгласен съм данните ми да се обработват за целите на обработката на предложението