Членски внос можете да платите по четири начина:

Чрез PayPal


Чрез PayPal можете да направите абонамент, за да не се налага всеки месец да изпращате членски внос:Чрез ePay.bg или с банкова карта
С банков превод

Всеки месец на следната банкова сметка (в размер на 2, 5 или 10 лв.) или еднократно за цяла година (съответно в размер на 16, 40 или 80 лв. за периода май-декември 2017 г):

ПП Движение Да България
BG81UNCR70001522924317
BIC: UNCRBGSF
ЕИК: 177151578

В основанието за плащане посочвайте „членски внос“ и трите имена на члена на движението, в случай, че е различен от наредителя.

В офиса на Движение Да, България

На адрес София, ул. Драган Цанков 12-16, ап. 7 или в съответния офис на местната организация във Вашия град.