Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Слатина“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Слатина“ на 19 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Оборище“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Оборище“ на 18 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Изгрев“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Изгрев“ на 16 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Витоша“, община София

зпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Витоша“ на 14 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Младост“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Младост“ на 13 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Лозенец“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Лозенец“ на 12 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Красно село“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Красно село“ на 11 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет.…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Средец“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Средец“ на 09 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017

Покана за Учредително събрание на местна организация в район „Триадица“, община София

Изпълнителният съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ свиква учредително събрание на местна организация в район „Триадица“ на 08 септември 2017 г., на адрес: ул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2,…

  • 07.08.2017