Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Благодарим за подкрепата!

Заедно ще влезем в парламента и заедно ще извадим мафията от държавата!