Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“
  • Час:
  • Местоположение: Централен офис на „Да, България!“, бул. „Драган Цанков“ № 12–16, ет. 2, ап. 7, София

Каним Ви на Общо събрание на местната организация на район Лозенец, град София. Събранието ще се състои на 25.04.2018г. от 19 часа в централния офис на Да, България с адрес гр.София, бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет. 2, ап. 7.

Предложеният дневен ред:
1. Приемане на Дневен ред.
2. Отчет за свършеното до момента.
3. Обща дискусия, за функцията и посоката на местната организация.
4. Вот за структурата на ИС на МО (брой членове).
5. Вот на доверие към председателя на МО.
6. Вот на доверие към изпълнителния съвет на МО.
7. Вот на доверие към ковчежника на МО.
8. Избор на нови членове на органите на МО, спрямо изхода от вота на доверие от предишните 4 точки.
9. Дискусия за бъдещо развитие на МО.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 18:00 часа в деня на събранието, а самото събрание ще започне в 19:00 часа.

Канят се всички членове на местната организация да вземат участие в Общото събрание.

Членовете се легитимират с документ за самоличност.