Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

ЕГН и постоянен адрес се изискват от Сметната палата с цел идентифициране на дарителя, тъй като анонимните дарения не са позволени. "Движение Да България" е администратор на лични данни.

Сума за ежемесечно дарение: лв