Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Съдържание

 1. Какво е електронно управление?
 2. Какви са ползите за нас от електронното управление?
 3. Каква е ползата за държавата от електронното управление?
 4. Какво значи Отворени данни?
 5. Кои са аргументите против електронното управление?
 6. Да, България и електронното управление

1. Какво е електронно управление?

Електронното управление е общуване и изискване на услуги от администрацията през Интернет. То не означава да ни управляват компютри, а да ги използваме в управлението на държавата по максимално ефективни начин:

 • за комуникация както между гражданите и държавата, така и между отделните институции;
 • за съхранение и обработка на данни;
 • за изпълнение на рутинни операции, например справки за задължения, записвания в училища, регистрация на фирми и т.н.

Компютрите нямат работно време и задължителни почивки, компютрите не правят изключения и изпълняват стриктно поставените им задачи, не пият кафе, не е приемат подкупи и не вършат с предимство услуги на свои хора.

Хората без достъп до компютър и Интернет няма да останат зад борда – те ще продължат да общуват с държавната администрация, използвайки офисите ѝ, но дори и те ще имат полза от електронното управление, защото то ще им спести време. Колкото повече хора ползват електронните услуги, толкова по-малко опашки ще има пред гишетата, а чиновниците по-малко натоварени.

2. Какви са ползите за нас от електронното управление?

По-малко бюрокрация и бумащина. Край на досадното пренасяне на документи между институциите.

За да получим информация или документ от държавата, общината или от друг доставчик на обществени услуги (нотариуси, мобилни оператори, банки и др.) в момента трябва да носим по няколко документа, с които да докажем семейно положение, свидетелство за съдимост, финансови задължения и т.н. За да съберем тези документи трябва да обиколим съответните ведомства. Електронното управление премахва нуждата от това обикаляне – администрациите, на които са им нужни документите, си ги събират автоматично. Администрацията нарича „услуга“ издаването на всички тези хартии, но те не са услуга – гражданите знаят дали са женени и дали са съдени – тези документи трябват пак на администрацията. Електронното управление
спестява всичко това, което представлява над 60% от взаимодействието на държавата с гражданите и бизнеса.

 • Можем да се свързваме с институциите без да се съобразяваме с работното им време.
 • Няма начин нашата документация да „изчезне“.
 • Комуникацията между гражданите и държавната администрация се документира и може да се използва за решаване на спорове, по-ниска цена на услугите, тъй като намалява необходимия човешкият ресурс.

3. Каква е ползата за държавата от електронното управление?

Намалява бюрокрацията и не принуждава данъкоплатците си да губят време и
средства в общуването с държавните институции.

 • Намалява щата на държавната администрация.
 • Намалява разходите за обслужване на гражданите.
 • Бърз и удобен начин за комуникация между различните институции.
 • Адекватно и навременно публикуване на данните, подлежащи на отваряне.
 • Пълна отчетност.
 • Опазване на околната среда.

4. Какво значи Отворени данни?

Отворени данни са данни с информация, която може да бъде свободно използвана с цел прозрачност на управлението и административно облекчаване на гражданите.

Когато говорим за прозрачно управление, това не е клише. Държавата събира и съхранява огромно количество данни, които по право принадлежат на нас – гражданите. Отворените данни позволяват на гражданите, журналистите и неправителствените организации да правят анализи и разследвания, които правят управлението максимално отчетно. Например, данните за регистрация и дерегистрация по настоящ адрес – те потвърждават недвусмислено наблюдението, че преди местни избори някои партии местят свои избиратели в малки населени места, за да повлияят на изборите там. След това ги преместват обратно.

5. Кои са аргументите против електронното управление?

Най-често срещаният аргумент е, че данните и процедурите могат да бъдат манипулирани. Съществени характеристики на електронните системи са че всяко действие оставя следа, както и че неправилната работа на дадена система може да бъде анализирана и поправена. Например, системата за случайно разпределение на делата в съдилищата. Установи се, че работата на системата до 2015 г. е манипулирана. Доказването на този факт стана възможно благодарение на това, че системата беше електронна. Всъщност много по-лесно е да се манипулират данни и процедури, които не минават през електронни системи.

Друг аргумент е, че се облагодетелстват конкретни фирми, които извършват поддръжката на изработения от тях софтуер на цена много по-висока от пазарната. В контекста на изискването за отворен код поддръжката на софтуерните разработки за държавната администрация ще става на пазарен принцип – не е необходимо компанията, разработила даден софтуер, да го поддържа след влизане в експлоатация.

6. Да, България и електронното управление.

За нас електронното управление е ключов момент от стратегията ни за държавно управление. Чрез него не само ще се улеснят гражданите и бизнеса, не само администрацията ще стане по-ефективна и прозрачна, но и
корупцията ще бъде атакувана – чрез пълна отчетност, чрез случайно разпределение на проверки и вписвания, чрез електронни обществени поръчки.

Да, България! имаме експертизата и мотивацията да реализираме електронното управление. Освен големия брой ИТ специалисти, сред нас са дългогодишните активисти за отваряне на обществени данни и прозрачно управление.