Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Новини от местната организация на „Да, България!“ в Добрич.