Първата Национална Конференция на „Да, България!“ допълни състава на Националния съвет с 31 нови члена. Александра Стеркова Завършила право в Софийския университет, специализира в сферата на търговското право и регулации…
... Още