ДО ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА СТАНОВИЩЕ               НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” – СТАРА ЗАГОРА    ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА…
... Още