Христо Иванов: Искаме мандат за управление, за да модернизираме България навреме

{„in“:[{„name“:“1.Приходи за делегирани от държавата дейности – общо“,“2016″:99739006,“2017″:109915789,“2018″:126513098,“2019″:144951938},{„name“:“Неданъчни приходи от държавни дейности“,“2016″:544780,“2017″:545490,“2018″:660770,“2019″:647050},{„name“:“Взаимоотношения с Централния Бюджет“,“2016″:93804943,“2017″:103103869,“2018″:119258436,“2019″:139463249},{„name“:“Преходен остатък от 2018г.“,“2016″:5389283,“2017″:6266430,“2018″:6593892,“2019″:4841639},{„name“:“2.Приходи за местни дейности – общо“,“2016″:143960994,“2017″:160784211,“2018″:267186902,“2019″:249118062},{„name“:“Имуществени и други данъци“,“2016″:73150000,“2017″:79700000,“2018″:80200000,“2019″:81200000},{„name“:“Неданъчни приходи“,“2016″:55038554,“2017″:69126009,“2018″:70815309,“2019″:84546700},{„name“:“Операции с нефинансови активи“,“2016″:5800000,“2017″:5750000,“2018″:5560000,“2019″:0},{„name“:“Бюджетни взаимоотношения“,“2016″:-6879252,“2017″:-10549638,“2018″:-5774289,“2019″:2590600},{„name“:“Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС“,“2016″:0,“2017″:0,“2018″:-19429970,“2019″:-20721976},{„name“:“Временни безлихвени заеми“,“2016″:0,“2017″:0,“2018″:368719,“2019″:-826762},{„name“:“Финансиране на дефицита (излишъка)“,“2016″:16851692,“2017″:16757840,“2018″:135447133,“2019″:102329500},{„name“:“ОБЩО ПРИХОДИ“,“2016″:243700000,“2017″:270700000,“2018″:393700000,“2019″:394070000}],“out“:[{„name“:“1.Общи държавни служби“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:15673000,“2017″:16404000,“2018″:18085000,“2019″:20852000},{„name“:“2.Отбрана и сигурност“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:2889000,“2017″:2979000,“2018″:3313000,“2019″:3840000},{„name“:“3.Образование“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:91196000,“2017″:104176000,“2018″:118579000,“2019″:139476000},{„name“:“4.Здравеопазване“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:14638000,“2017″:18148000,“2018″:19535000,“2019″:20892000},{„name“:“5.Соц.грижи и подпомагане“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:14267000,“2017″:14156000,“2018″:15587000,“2019″:16573000},{„name“:“6.БКС/Инженерна инфраструктура/“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:61819000,“2017″:60480000,“2018″:162692000,“2019″:116734000},{„name“:“7.Култура, спорт и религиозно дело“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:13693000,“2017″:14274000,“2018″:16800000,“2019″:32504000},{„name“:“8.Икономически дейности“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:26432000,“2017″:37648000,“2018″:35628000,“2019″:40856000},{„name“:“9.Други“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:3093000,“2017″:2435000,“2018″:3481000,“2019″:2343000},{„name“:“ОБЩО РАЗХОДИ“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:243700000,“2017″:270700000,“2018″:393700000,“2019″:394070000}]}

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни