Изтегли Декларация за членство

Какво значи да бъдете член?

можете да избирате и да бъдете избиран в органите на Движението
можете да се кандидатирате за изборни длъжности от името на Движението
можете да предлагате и да осъществявате политики
трябва да спазвате устава на Движението, изграден върху тези принципи